Yksiköinti Flow

Sujuvuutta työhösi

Ammattilaisen työkaluilla työt sujuvat kuin itsestään

Bussiness
25€ kuukausi
+3,40€ tiekunta/
kuukausi
Sopii erinomaisesti tieisännöitsijöille
Tilaa 1 kk ilmaiseksi
Bussiness sisältää
  • Rajattomasti asiakkaita
  • Kaikki mitä Single-versiossa
  • Karttatyökalut
  • Asiakasrekisteri
  • Tehtävien hallinta
  • Osakasportaali
  • Asiakaslaskutus
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa
Bussiness
Osakasrekisteri
Erillinen laskutusosoite
Yhteyshenkilön asettaminen
Yksiköintikohtaiset osakkaat
Osakkaiden tietojen siirto Excelistä
Osakkaiden tietojen siirto Exceliin
Osakaskohtainen muistio
Rajattomasti osakkaita
Osoitetietojen päivityspyyntöjen käsittely
Osakkaiden sähköpostien kopiointi leikepöydälle
Yksiköinti
Yksiköinti MML 2019 ohjeistuksen mukaan
Tienosien määrittely, kartalla
Kustannuspaikkojen määrittely
Kustannuspaikoille voi määrätä omat yksiköt
Liikennelajien ja painolukujen vapaa hallinta
Yksikkörivien vienti Exceliin
Yksikkörivien tuonti Excelistä
Yksikkölaskelmien vertailutuloste
Tulosteiden suodatus kustannuspaikoittain
Pinta-alan mittaaminen kartalla
Matkan mittaaminen kartalla (mittaa tietä pitkin)
Matkan mittaviivan tallentaminen yksikköriville
Kiinteistöjen hallinta
Kiinteistön omistajanvaihdos
Kiinteistön näyttäminen kartalla
Yksikkörivien siirto ja kopiointi yksiköintien välillä
Yksikkörivien siirto toiselle osakkaalle
Osakkaan tieyksikkölaskelma tuloste
Rajattomasti yksiköintejä, myös historia säilyy
Maksuunpanoluettelo
Laadintaperusteena yksikköhinta
Perusmaksua mahdollista kerätä maksajittain
Lisäteksti maksuunpanoluetteloon
Ulosottolauseke maksuunpanoluettelossa
Ulosottomaksu maksuunpanoluettelossa
Rajattomasti maksuunpanoluetteloita, historia säilyy
Käyttömaksuille oma maksuunpanoluettelo
Laskutus
Laskut automaattisesti maksuunpanoluettelosta
Muistutuslaskun muodostus
Muistutuksen purkaminen laskulta
Omat tiedotteet laskuun
Osakaskohtainen tiedote laskuun
Osakaskohtaiset lisärivit/hyvitykset laskuun
Laskujen lähetys sähköpostilla, suoraan ohjelmasta
Laskujen lähetys postituspalvelun kautta, suoraan ohjelmasta
Laskujen lähetys verkkolaskuna, suoraan ohjelmasta
Laskujen lähetys e-laskuna, suoraan ohjelmasta
Maksujen seuranta
Automaattiset viite- ja laskunumerot
Käyttömaksujen laskutus
Pankkiviivakoodi tilisiirto-osassa
Tiemaksujen laskutus useammassa erässä
Automaattiset hyvitykset liikasuorituksista
Ennakkolaskutuksen luonti
Ennakkolaskutuksen vähentäminen varsinaisesta laskutuksesta
Kustannuspaikkaerittely laskulla
Maksulajierittely laskulla
Laskukohtainen tapahtumaloki
Hyvityslaskun luonti
Hyvityslaskun purkaminen
Rajattomasti laskutuksia, historia säilyy
Laskujen toimituksen seuranta
Laskun eräpäivän siirto
Osasuorituksen lisäys laskulle
Tiedotteet ja asiakirjat
Työkalut tekstin muotoiluun
Kuvan lisääminen tiedotteeseen
Osakkaiden tiedot automaattisesti tiedotteisiin
Tulosteelle voi lisätä automaattisesti haettavia asiakkaan tietoja
Tulosteelle voi lisätä automaattisesti haettavia käyttäjän tietoja
Osoitetietojen automaattinen sijoittelu kirjekuoren ikkunaan
Tiedotteiden lähetys säköpostilla, suoraan ohjelmasta
Tiedotteiden lähetys postituspalvelun kautta, suoraan ohjelmasta
Tiedotteiden toimituksen seuranta
Rajaton määrä tiedotteita ja asiakirjoja, historia säilyy
Asiakirjan sähköinen allekirjoitus (piirtämällä)
Asiakirjapohjien hallinta
Kokous
Kokouskutsun luonti (samat muotoiluominaisuudet kuin tiedotteilla)
Valtakirja kokouskutsuun
Kokouskutsun lähetys sähköpostilla, suoraan ohjelmasta
Kokouskutsun lähetys postituspalvelun kautta, suoraan ohjelmasta
Asialistan siirto kokouskutsusta pöytäkirjaan
Pöytäkirjan kirjoitus (samat muotoiluominaisuudet kuin tiedotteilla)
Pöytäkirjan sähköinen (piirrettävä) allekirjoitus
Etäkokouslinkin jako osakasportaalin kautta
Valtakirjan kuvaaminen pöytäkirjan liitteeksi
Liitetiedostojen lisääminen pöytäkirjaan
Kokousasiakirjojen esittely
Äänestyslaskuri 30% äänileikkurilla
Äänestysten tulokset suoraan pöytäkirjan liitteeksi
Osallistujaluettelo automaattisesti pöytäkirjan liitteeksi
Kirjanpito
Laskujen tuonti kiranpitoon automaattisesti
Laskujen tuonti kirjanpitoon manuaalisesti
CSV-aineiston tuonti
Kustannusten osoittaminen kustannuspaikoille
Usea tilikausi voi olla yhtäaikaa auki
Tilikausien historia jää talteen
Automaattiset tilinpäätössiirrot, vaikka seuraava tilikausi olisi avattu
Valmis tilikartta
Tilikartan vapaa muokkaaminen
Tilikartan vienti Exceliin
Tositetiedoston tallennus vientiin
Tilinpäätöksen sähköinen allekirjoitus (piirtämällä)
Tulosteiden suodatus kustannuspaikan mukaan
Automaattinen liikasuoritusten havainnointi
Muokattavat ja tulostettavat tilinpäätöksen lehdet
Rajattomasti tilikausia
Palvelumaksujen automaattinen kirjaus
Talousarvio
Vertailusarakkeita 4 (vapaasti valittavana tilikaudet ja talousarviot)
Veratilusarakkeiden arvojen automaattinen tuonti
Talousarviorivien automaattinen tuonti vertailusarakkeiden perusteella
Kahden vuoden talousarvio
Yksikkö ja perusmaksujen vienti talousarviosta maksuunpanoluetteloon
Hoitotoimenpiteiden tehtävien luonti tehtävienhallintaan
Hoitotoimenpiteiden muistiinpanot
Kunnossapitokulujen jakaminen kustannuspaikoille
Rajattomasti talousarvioita, historia jää talteen
Talousarvioryhmien muokkaaminen
Osakasportaali
Tiedostojen jako osakkaille
Osakkaat voivat lähettää muuttuneet yhteystiedot
Etäkokouslinkin jakaminen
Puheenjohtajan ja tieisännöitsijän yhteystiedot
Asiakasrekisteri
Asiakkaiden luonti ja poisto
Asiakkaan tietojen muokkaus
Massasähköpostien lähetys puheenjohtajille
Asiakkaan asettaminen epäaktiiviseksi
Useita asiakastyyppejä (tiekunta, ojayhteisö, yhdistys, yritys, jne)
Tiedostojenhallinta
Asiakkaan tiedostojen lisääminen ja hallinta
Yrityksen tiedostojen lisääminen ja hallinta
Tiedostojen jako osakkaille osakasportaalissa
Tiekunnan sijaintikartan lisääminen
Tehtävienhallinta
Tehtävämallien luonti ja hallinta
Tehtävien lisäys asiakkaalle
Tehtävän takarajan siirto
Tehtävien lisääminen määrätyssä kunnassa oleville asiakkaille
Ilmoitukset kiireellisistä ja myöhässä olevista tehtävistä
Asiakaslaskutus
Tuotteiden hallinta
Laskutettavan työn lisääminen asiakkalle
Laskun luonti
Laskureskontran hallinta
Laskupohjan muokkaaminen
Muistutuslaskun muodostus
Yleisnäkymä laskutuksen tilasta
Kenttätyön dokumentointityökalu
Projektien hallinta
Työmaapöytäkirjan kirjoittaminen
Työmaan valokuvaaminen projektin alle
Optimoitu tablet-tietokoneille
Karttatyökalu
Matkojen mittaus tietä pitkin
Etäsiyyksien mittaus
Pinta-alojen mittaus
Tiekunnan tiestön rakentaminen
Tiekunnan hyötyalueen rakentaminen
Hyötyalueen kiinteistöjen määrittäminen
Hyötyalueen kiinteistötunnusten kopiointi, KTJ omistajatietojen hakua varten
Kiinteistöhaku
Tien hakeminen tien nimellä ja kunnalla
Palstan pinta-alan automaattinen laskenta
Reaaliaikainen paikannus
KEMERA-hanketyökalu
Hakkeiden luonti ja poisto
Kustannusten laskuttaminen useassa erässä
KEMERA-tukien vähentäminen
Tiesopimuksen luonti ja allekirjoitus
Hankekirjanpito
Tulosteet toteutuneista kuluista, myös kiinteistöittäin
Ostolaskujen hallinta
Asiakirjojen hallinta
Kokousten hallinta
Muut ominaisuudet
Yhtäaikaiskäyttö usealla käyttäjällä
Alikäyttäjätunnusten luonti ja hallinta
Yhteistyö- / varamiesominaisuudet

Kilpailukykyiset postituksen hinnat

Paperiset lähetykset
Economy-kirje kotimaahan 1,70€ /kirje
Priority-kirje kotimaahan 2,60€ /kirje
Kotimaankirjeen lisäsivu 0,26€ /sivu
Kirje ulkomaille 2,60€ /kirje
Ulkomaankirjeen lisäsivu 0,37€ /sivu
Värituloste 0,08€ /sivu
Sähköiset lähetykset
Sähköpostilaskut ja -kirjeet Ilmaisia
Verkko- ja e-laskun lähetys 0,50€ /lasku
Laskuttajailmoitus 1,60€ /ilmoitus
Vastaanottajailmoitus 0,15€ /ilmoitus

Kun ohjelmamme kautta lähetettyjen kirjeiden yhteenlaskettu määrä ylittää 5000kpl/kk rajan, seuraavat hinnanmuutokset astuvat voimaan:

Verkko- ja e-laskun lähetys 0,50€ 0,42€
Economy-kirje kotimaahan 1,70€ 1,55€
Priority-kirje kotimaahan 2,60€ 2,30€

Muut hinnat

Lisävarmuuskopio ja tiedonpalautus tiedoille 2,50€ /kk Valinnainen (oletuksena käytössä)
Lisävarmuuskopio ja tiedonpalautus tiedostoille 1,10€ /Gt/kk Valinnainen (oletuksena käytössä)
Tekstiviestin lähetys 0,11€ /viesti
Tekstiviestin vastaanotto 0,02€ /viesti
Yhteystiedot 044 9827612
palvelu[at]koodikon.fi
Yritys Koodikon Oy
Y: 2882177-5
Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Käyttöehdot